• Türk vatandaşı ile evli yabancılar, resmi olarak evlendikten sonra ikamet tezkeresi talebinde bulunabilirler. Türkiye'de evlenen yabancılarEvlilik işlemlerini Türkiye'de yapan yabancılar, nüfus idaresine ... detay
 • Genel Bilgi: Ülkemize vize alarak veya vize muafiyeti kapsamında gelen yabancılar, talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. Bunun için, vize veya vize mua... detay
 • 18 yaşından küçük olan yabancı uyruklu çocuklar, Türkiye'de ikamet izni bulunan ane veya babalarına refakat edebilirler. detay
 • Genel Bilgi: Türkiye'ye bilimsel araştırma yapmak üzere gelen yabancılara ikamet tezkeresi talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar 'Kısa Süreli İkamet Tezkeresi' alabilirler. Bunun ... detay
 • Genel Bilgi: Daha önce ikamet tezkeresi almış veya Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince verilen karara dayanılarak, Türkiye'de kalması zorunlu olan yabancılara bir yıla kadar 'Kısa Süreli İkamet Tezkeresi' v... detay
 • Genel Bilgi: Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören yabancılar; öğrenimlerini tamamladıktan sonraki (mezuniyet tarihinden itibaren) altı aylık ... detay
 • Genel Bilgi: Ülkemize sadece turizm amacıyla vize veya vize muafiyeti ile gelen yabancılar, talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. Bunun için, vize ve... detay
 • Genel Bilgi: Ülkesindeki iç savaştan kaçarak yasal yollardan Türkiye'ye giriş yapan yabancılar veya farklı sebeplerle Türkiye’ye kalması zorunlu olan hallerde bir yıla kadar (Kısa Süreli) ikamet tezkeresi ... detay
 • Ülkemize gelerek herhangi bir sebeple ikamet izni (tezkeresi) alan yabancıların, birinci dereceden yakınları da refakat amaçlı ikamet tezkeresi alabilirler. İkamet tezkeresi sahibi olan yabancı destekley... detay
 • İkamet tezkeresi olan yabancı uyruklu kişinin eşi ve çocukları da ikamet tezkeresi talebinde bulunabilirler. Refakat edecek olan yabancının ikamet izin süresi, yabancı eşinin ikamet izin süresini geçemez.... detay
 • Türkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görecek olan 18 yaşından büyük erişkinler veya aile ikameti bulunmadığı halde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim görecek olan yabancılar, eğitimleri süresin... detay
 • Genel Bilgi: Türkiye'deki bir şirket ile iş görüşmesi yapmak veya kendi işini kurmak maksadıyla gelen yabancılara talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirle... detay
 • Genel Bilgi: Tedavi amacı ile ikamet tezkeresi talebinde bulunan yabancılara, durumlarını özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarından alacakları yazı veya rapor ile belgelemeleri halinde tedavileri süreler... detay
 • Genel Bilgi: Türkiye'de satın almış olduğu konutta ikamet etmek isteyen yabancılar, bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. İkamet tezkeresi talebinde bulunabilmeleri için, öncelikle konutu satın alar... detay
Türkiye’de ne kadar süreli ikamet izni alabileceğinizi ve bunun için ne kadar harç ödemesi gerektiğini, hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki listeden vatandaşı olduğunuz ülkeyi seçerek işleme başlayabilirsiniz. 
 • Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, süresiz ikamet izni verilebilmektedir. detay
 • Belirli bir maksatla veya sadece turizm amaçlı ülkemizde kalmak isteyen yabancılar kısa süreli ikamet izni alabilmektedirler. detay
 • Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara ikamet izni verilebilmektedir. detay
 • Eşi, çocuğu veya ebeveyni Türk vatandaşı vatandaşı olan yabancılar ile ikamet tezkereli eş ve anne babaya ikamet edecek olan yabancılar detay