Eğitim - Öğrenim - Staj

Eğitim - Öğrenim - StajEğitim - Öğrenim - StajTürkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görecek olan 18 yaşından büyük erişkinler veya aile ikameti bulunmadığı halde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim görecek olan yabancılar, eğitimleri süresince ikamet tezkeresi alabilirler.

Öğrenim amaçlı ikamet izni almak isteyen yabancılar, öncelikle eğiim görecekleri eğitim kurumuna kayıt yaptırmalı ve kayıt belgeleriyle birlikte, ikamet ettikleri veya uyruğunda bulundukları ülkedeki Türk Temsilciliklerine müracaat ederek, öğrenim amaçlı vize ile giriş yapmaları gerekir.

Öğrenim amaçlı vize ile giriş yapan yabancı, vize süresi içerisinde ikamet edeceği iledeki ilgili kuruma müracaat ederek ikamet tezkeresi talebinde bulunabilir. Başvuru yapan yabancılara öğrenim sürecince geçerli olacak olan ikamet tezkeresi düzenlenir.

Öğrenci ikameti almak isteyen yabancılarında sağlık sigortası yaptırmaları zorunludur. İlk defa ikamet tezkeresi alacak olan yabancılar, okula kayıt yaptırdıkları tarih itibariyle üç ay içerisinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak talepte bulunarak sigorta işlemlerini tamamladıktan sonra ikamet tezkere randevularına gidebilirler. Aksi taktirde özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekir.

Genel sağlık sigortası tescilleri yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin, genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir. (1/7/2014-31/12/2014 tarihleri için bu tutar aylık 45,36 TL’dir)

Öğrenci ikamet izniyle kalan yabancıların anne, baba ve diğer yakınları buna dayanarak Türkiye’de kalabilir mi?
Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamamaktadır. Bu kişiler varsa ayrıca şartlarını sağladıkları bir ikamet iznine başvurabilmektedirler.
Öğrenci ikamet izni sahipleri çalışma izni alabilir mi?
Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz. Ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma usul ve esasları ayrıca belirlenecektir.
AB eğitim ve gençlik programlarıyla gelen yabancı öğrenciler ikamet izni alabilirler mi?
AB eğitim ve gençlik programlarıyla Türkiye’ye gelen yabancılara vize türlerine bakılmaksızın ikamet izni verilmektedir. Programın içeriğine göre üniversitelerde öğrenim ya da staj göreceklere "öğrenci ikamet izni", diğerlerine "kısa dönem" ikamet izni düzenlenmektedir. Bu tür projelerle gelen öğrencilerden geçimlerini ne şekilde temin ettikleriyle ilgili bilgi ve belge talep edilmemektedir.